Nasza misja:

Naszą misją jest rozwój osób i społeczności w taki sposób, by uniknęły ryzyka wykluczenia społecznego.

Cele naszego stowarzyszenia:

  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • Wspieranie rozwoju psychospołecznego dzieci, młodzieży oraz dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • Profilaktyka uzależnień,
  • Promocja zdrowego stylu życia,
  • Aktywizowanie społeczności lokalnych do podejmowania zadań sprzyjających ich rozwojowi.
  • Przeciwdziałanie zjawiskom agresji, przestępczości, nietolerancji, dyskryminacji i demoralizacji,
  • Przeciwdziałanie nierównemu dostępowi do edukacji, zaniedbaniu kulturowemu, biedzie, marginalizacji grup mniejszościowych,
  • Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych osób, które trudnią się pracą w obszarach edukacji, kultury i zarządzania,
  • Wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków Stowarzyszenia.